Части

Комплектът на робота идва със следните части, които могат да се допълват, така че да се реализират нови функционалности

Сглобяване на робота

Тук ще ви покажем различни начини за сглобяване на робота в зависимост от желаната му реализация

Среда за програмиране

За среда на програмиране могат да се ползват множество продукти.

Примери

Предлагаме ви следните примери за програмиране на робота

Да започваме
Бийп … Биийп … Auriga произвежда  звук с ослепителна светлина, събужда Марк от сладък сън и го
изплаши в леглото му.
През годината на 2098 г .:
В продължение на повече от 80 години, откакто движението на „Македор“ се удари в света. Хората сега използват
фантастични продукти с различни необичайни функции, разработени от многобройни производители на места ..
Приятели

Рекс беше прототипът на асистентния робот, който Марк пое и разви два
преди години. Изкуственият интелект на роботите зависи от съхраняването
капацитет на базата данни, следователно overlarge база данни по това време направи робот
изпълнявайте бавно. Изкуственият интелект и скоростта на обработка на роботите не можаха
да посрещнат нуждите на Марк, следователно целият план беше спрян …