mBot Ranger Software – mBlock 5, на осовата на Scratch 3.0, е с дизайн за  STEM образование. Yможете да пишете програми за  Makeblock роботи и дру хардуер. С комбиниране на функционалности от изкуствения интелект и интернет на нещата, mBlock 5 прави ученето на програмирането просто и приятно.

mBlock 3 for PC

Това е една удобна сред за интерктино блоково програмиране, наличн ккто през Web, така и настолно за създаване на програми за роботите