Dashing Raptor, the Predator

Dashing Raptor, the Predator  е също една интересна реализация на робота , в която се използват сензорите му, така, че в комбинация с удобната мехника, той става много бърз, маневрен и  удобен за внедряване в игри например