Части

Комплектът на робота идва със следните части, които могат да с едопълват, така че да се реализират нови функционалности